Piz Linard

Richard Brusa
Chamonna dal Linard + Piz Linard

 

Weiter zur Bergtour Piz Linard

 

 

 

 

 

 

Barrhorn

Richard Brusa
Barrhorn - Blick auf Schölligletscher, Nadelgrat, Dom, Täschhorn

 

Weiter zur Hochtour Barrhorn